Ārpus formālā izglītība

Ja Jums ir zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras gūtas darbā vai personiskajā pieredzē, un Jūs vēlaties iegūt valsts atzītu dokumentu, kas apliecina dzīves gaitā iegūto darba pieredzi, tad izmantojiet iespēju!

Malnavas koledža uzņemas veikt valsts pārvaldes uzdevumu - ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Tas nozīmē, ka ir nodrošināta iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā šādās profesijās:

  • Autoelektriķis
  • Automehāniķis
  • Lauku īpašumu apsaimniekotājs

Informācija pretendentiem:

Pretendents izvēlas profesiju, kurā vēlas novērtēt savas praktiskās zināšanas un prasmes. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Pretendents, izvēloties sev atbilstošo kvalifikāciju, saņem 2 (divas) bezmaksas konsultācijas, katra ilgst 60 minūtes. Konsultācijas par izvēlētās profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.